معرفیبازی رولت و انفجاردر سایتکازینو

خود سبکهای متفاوتی دارد، قطعاً شما با بازی رولت اروپاییآشناهستید.

بازی انفجارکهیکی از اصلیترینبازیهای هر کازینوای است فراتر از تمام بازی ها است. در اینبازی حجم کاربرانبسیارزیادمیباشدو تجربهایفراتر از جذابیتبرایکاربراناانفجار بت فراهم می شود.

اینبازیدر سایتهایکازینوسبک های متفاوتی مانند رولت آمریکایی، اروپایی و … دارد که یک نوع دیگر این بازی رولت Triple Zero Roulette است که با قاطعیت میگویم که شما با این سبک از بازی رولت آشنا نیستید، امروز قصد داریم که این بازی را به خوبی به شما معرفی کنیم.

بازیانفجار  در سبک Triple Zero Roulette به بازیانفجار  با 3 صفر نیز معروف است، دقیقاً (Triple Zero Roulette) نیز معنی 3 صفر را میدهد، این سبک از رولت نسبت به دیگربازیهای رولت و انفجارمانند رولت اروپایی خیلی جدید تر است، سبک رولت Triple Zero Roulette به تازگی اول در کازینو لاس و گاس طراحی شد، و خیلی زود وارد کازینو های آنلاین شد.

در چرخه های این بازی تفاوتی که با سایر بازی های رولت ایجاد شده این است که 3 صفر در کنار هم به شکل، 0، 000، 00 قرار گرفته اند، این باعث شده است احتمال آمدن صفر ها در چرخه بازی بالا برود، و این باعث شده است که احتمال برد بازیکنان پایین بیاید، و از طرفی دیگرکازینو سود بیشتری میکند.

دربازیانفجاراروپاییکه به همان رولت ساده یا کلاسیک نیز معروف است، شما در آپشن شرط بندی روی رنگ های قرمز و مشکی ،روی هم تعداد خانه های قرمز و مشکی را 36 خانه با سبز 37 خانه میبینید اما در بازی رولت Triple Zero Roulette تعداد این خانه ها 39 عدد است که باعث گسترش گردونه رولت شده است.

در این 39 خانه 3 خانه سبز یا همان 0، 000، 000 و 18 خانه مشکی با اعداد… و 18 خانه قرمز با اعداد… است.

چیدمان این 3 خانه سبز رنگ که شامل عدد های 0,00,000 است، علاوه بر اینکه خود چرخه را اشغال کرده اند که بازی را سخت تر میکند، این 3 خانه در کنار هم قرار گرفته اند که احتمال آمدن این 3 خانه به شدت بالا میرود.

تفاوت های این بازی با رولت های دیگر

در واقع در بازی رولت Triple Zero Roulette شما هیچ تفاوتی را جزء تعداد خانه های صفر نمیبینید، که در ضرایب این بازی نیز تغییری ایجاد نشده است، فکر نکنم که این بازی برای شما تنوعی ایجاد کند در واقع شاید مسخره به نظر بیاید، بازی های رولت دیگر مانند رولت اروپایی، رولت آمریکایی وجود دارد چرا کاربران باید بیاییند بازی رولت Triple Zero Roulette را انجام دهند. به نظر ما همان بازی رولت اروپایی از همه بازی ها بهتر است، و بیشتر استراتژی ها روی رولت اروپایی کار میکند، جهت آشنایی با استراتژی های بازی رولت میتوانید از طریق مقاله های آموزشی کازینویی، مجله پارس بت استراتژی های مختلف و فراوان را یاد بگیرید

Leave a Comment